Uygun ve doğru olmayan lastik kazaya sebep olabilir, sizi tehlikeye atar!

hurr_01_12_2012
H
ürriyet Gazetesi – 01 Aralık 2014