LASİD KİMDİR?

LASİD/Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği, kurucu üyeleri olan Brisa, Continental, Goodyear, Michelin ve Pirelli tarafından, 27 Ocak 2014 tarihinde kuruldu.

Derneğin tespit ettiği birçok faaliyet alanı içinde önem verdiği bazı konuları şöyle özetlemek mümkündür:

1. Sektör ve ürünlerle ilgili olarak kamuoyunu ve tüketiciyi bilgilendirir. Bu sayede bilinçli ve doğru lastik kullanımını yaygınlaştıracak faaliyetlerde bulunur.

2. Doğru lastik kullanımı, Kalite Standartları, Güvenlik, Lastik Etiketlemesi, Kış Lastiği ve Kaplama gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sektörün tüm konularında kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapar.

3. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile diğer ülkelerdeki sektörel gelişmeleri takip eder, bu konularda kamuoyunu ve üyelerini bilgilendirir.

4. Sektör sorunları ve lastikle ilgili konuları  topluca ele alarak gerekli idari ve yasal düzenlemeler konusunda resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde önerilerde bulunur ve görüşler sunar.

5. Lastik üretiminin ve kullanımının çevreye olası etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla yurt içinde ve dışında yapılan çalışmalara katılır ve katkıda bulunur.

Derneğe, Türkiye’de üretim yapan ve yapacak olan firmalar ile, yurt dışında üretim yapan ancak Türkiye’de Türk Yasalarına göre oluşmuş resmi şirketini kurmuş olan lastik üreticileri/distribütörleri üye olabilirler.

Böyle baktığımızda ülkemizde, üyelerimiz dışında üretim ve ithalat yapan ve derneğimize üye olabilecek başka şirketler de vardır. Bunlar, üretici firmalar olarak, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi A.Ş. ile 2015 yılı sonunda üretime başlayacağı söylenen ve Çankırı’da fabrika inşaatı süren Sumitomo, ithalatçı olarak da Hankook sayılabilir. Bu firmaların da derneğimize üye olacağını varsaydığımızda 11 üyeli bir dernek haline gelebileceğiz.

Gelişen Türkiye’nin artan ihtiyaçları, yeni yollara, daha fazla araç üretimi ve ithalatına, bunlara bağlı olarak da daha çok lastiğe gereksinim duymaktadır. Ayrıca, ülkemizde üretilen yüksek kalite seviyesindeki lastikler bir yandan yeni yatırımcıları Türkiye’ye çekerken, diğer yandan yurt dışında üretim yapan firmalar ülkemize kendi şirketlerini kurarak veya temsilcilik vermek suretiyle gelmektedirler.

Üretici ve ithalatçı sayısının artması sonucu, bu sektörde rol alan firmaların, gerek ulusal ve gerekse uluslararası mevzuat ve kurallara uymaları konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıkları göze çarpmaktadır.

Hammaddeden bitmiş ürüne, satıştan ÖTL/Ömrünü Tamamlamış Lastiğe kadar uzanan süreçte, birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de tüm bu faaliyetlerin merkezinde duran ve belirttiğimiz konularda  tüm sektörü temsil edebilecek bir yapıya gereksinim duyulmaktadır. 2007 yılında ÖTL’lerin toplanması ve geri kazanılmasının sağlanması amacıyla kurulan LASDER/Lastik Sanayicileri Derneği’nin yukarıda belirttiğimiz sıkıntıları çözme konusunda faaliyette bulunması yerine, yeni bir yapılanmaya gereksinim olduğu konusunda oluşan fikir birliği sonucunda LASİD’in kurulmasına karar verilmiştir.

2014 yılında daha çok yapılanma ve planlama faaliyetleri sürdüren Derneğimiz, gelecek zamanlarda, kış lastiği, kaplama, doğru lastik kullanımı, eğitim, mevzuat geliştirmeleri gibi konularda faaliyetlerini sürdürecektir.