LASİD’İN AMACI

Derneğimizin amacı, Rekabet Hukuku ilkelerini ve diğer tüm yasal ve idari düzenlemeleri gözetmek şartı ile, Madde 5’te yer alan üyelik şartlarını sağlayan tüm üyeleri gönüllü olarak bir araya getirerek:

– Lastik sektörü üretimini ve lastik sanayiini geliştirmeye hizmet etmek,

– Sektör ve ürünlerle ilgili olarak kamuoyunu ve tüketiciyi bilgilendirmek ve bu sayede bilinçli ve doğru lastik kullanımını yaygınlaştıracak faaliyetler gerçekleştirmek,

– Tüketiciye ulaşan ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu sağlamak için yapılan ve yapılacak çalışmaları desteklemek,

– Sektör sorunlarını topluca ele alarak gerekli idari ve yasal düzenlemeler konusunda resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde önerilerde bulunmak, görüşler sunmak,

– AB ülkeleri ve diğer ülkelerdeki sektörel gelişmeleri takip etmek, yayınlamak, toplantılar ve eğitim çalışmaları düzenlemek ve üyelerini bilgilendirmek,

– Dernek üyelerini Derneğin amaçları doğrultusunda ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş konularda ulusal ve uluslararası alanlarda temsil etmek,

– Türkiye’deki lastik sanayiinin rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistemde belirli ve kalıcı bir yer edinmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Gelişen şartların yeni amaçlar yaratması durumunda Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararıyla bu amaçlar genişletilebilir.

Dernek, tüm üyelerine eşit mesafede olacak, resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde Derneğin amaç ve faaliyetleri dışındaki konular bakımından üyeleri adınaherhangi bir değerlendirmede bulunmayacak ve bu konularda üyelerini temsil ettiği izlenimini yaratmayacaktır.