LASİD KİMDİR?

LASİD/Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği, 27 Ocak 2014 tarihinde kuruldu. Üyeleri Brisa, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli ve Prometeon’dur.

Sektör ve ürünlerle ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmeyi, doğru ve bilinçli lastik kullanımını yaygınlaştıracak faaliyetler gerçekleştirmeyi; sektörün sorunlarını topluca ele alarak sektör ile kurumlar, yasa koyucular ve toplum arasında köprü görevi görmeyi hedeflemektedir.

Derneğin tespit ettiği birçok faaliyet alanı içinde önem verdiği bazı konuları şöyle özetlemek mümkündür;

1. Sektör ve ürünlerle ilgili olarak kamuoyunu ve tüketiciyi bilgilendirmek ve bu sayede bilinçli ve doğru lastik kullanımını yaygınlaştıracak faaliyetlerde bulunmak,

2. Doğru lastik kullanımı, Kalite Standartları, Güvenlik, Lastik Etiketlemesi, Kış Lastiği ve Kaplama gibi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sektörün tüm konularında kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,.

3. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile diğer ülkelerdeki sektörel gelişmeleri takip etmekr, bu konularda kamuoyunu ve üyelerini bilgilendirmek,.

4. Sektör sorunları ve lastikle ilgili konuları topluca ele alarak, gerekli idari ve yasal düzenlemeler konusunda resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde önerilerde bulunmak ve görüşler sunmak,

5. Lastik üretiminin ve kullanımının çevreye olası etkilerini asgariye indirebilmek amacıyla yurt içinde ve dışında yapılan çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmak..

Derneğe; Türkiye’de üretim yapan ve yapacak olan firmalar ile, yurt dışında üretim yapan ancak Türkiye’de Türk Yasalarına göre resmi şirketini kurmuş olan lastik üreticileri/distribütörleri üye olabilirler.

Böyle baktığımızda ülkemizde, derneğimize üye olabilecek başka şirketler de vardır. Bunlar, Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Özka Lastik ve Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş., Anlaş Anadolu Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Billas Lastik ve Kauçuk Sanayi A.Ş. ve Sumitomo olarak sayılabilir.

Gelişen Türkiye ve artan ihtiyaçlarımız, bir yandan ulaşım olanaklarının artması ve buna paralel olarak araç üretim ve ithalatında ortaya çıkan artışlara bağlı olarak artan araç lastiği ihtiyacı, öte yandan ülkemizde üretim tesislerinde üretilen yüksek kalite seviyesindeki lastikler, bir yandan yeni yatırımcıları Türkiye’ye çekerken, diğer yandan yurt dışında üretim yapan firmalar ülkemize kendi şirketlerini kurarak veya temsilcilik vermek suretiyle gelmektedirler.

Üretici ve ithalatçı sayısının artması sonucu, bu sektörde rol alan firmaların, gerek ulusal ve gerekse uluslararası mevzuat ve kurallara uymaları konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadıkları göze çarpmaktadır.

Hammaddeden, bitmiş ürüne ve daha sonra satışla başlayan ve ÖTL/Ömrünü Tamamlamış Lastiğe kadar uzanan süreçte, birçok dünya ülkesinde olduğu gibi tüm bu faaliyetlerin  merkezinde duran ve belirttiğimiz konularda  tüm sektörü temsil edebilecek bir yapıya gereksinim olmaktadır. 2007 yılında ilk defa ÖTL’lerin toplanması ve geri kazanılmasının sağlanması amacıyla kurulan LASDER/Lastik Sanayicileri Derneği’nin yukarıda belirttiğimiz sıkıntıları çözme konusunda faaliyette bulunması yerine, yeni bir yapılanmaya gereksinim olduğu konusunda oluşan fikir birliği sonucunda LASİD’in kurulmasına karar verilmiştir.

2014 yılından itibaren Derneğimiz, kış lastiği, kaplama, doğru lastik kullanımı, eğitim, mevzuat geliştirmeleri gibi konularda faaliyetlerini sürdürmektedir.