LASİD MİSYONU

LASİD/Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği, üyeleri olan, Türkiyedeki lastik üreticileri ve ithalatçılarını bir araya getirmek suretiyle lastik sanayiini geliştirmeye hizmet eder, sektörün yasal ve meşru çıkarlarını korur, sosyal yaşamın ayrılmaz parçaları olan, kamu güvenliği, ulaşım ve ulaşım güvenliği, sürdürülebilirlik gibi konularındaki faaliyetlere Sektörün yaptığı ve yapacağı katkıyı toplum ile paylaşır.

LASİD, Sektörü; Kamu, Resmi kurum ve kuruluşlar, basın ve ilgili tüm alanlarda olan görüşmelerde, Türk ve Avrupa Birliği Rekabet kural ve koşullarına uygun olarak temsil eder, sektör adına derneğin amaç ve konusuna giren çalışmalara katkı sağlar. LASİD,  Lastik üretimi, Çevre sorunları, tüketicilerin lastik kullanımı ve bunu etkileyen teknik bilgiler ve kamu güvenliği konularındaki düzenlemeleri profesyonel bir anlayışla takip eder, düzenler ve Sektör adına önerilerde bulunur.

 DAVRANIŞ KURALLARI  VE İLKELER

LASİD ve Üyeleri;

-Türkiye’de geçerli ve uygulanan yasalara ve mevzuata uymayı taahhüt eder.

-Bireylere, topluma, yasalara saygılıdırlar ve tüm mevzuata uyma anlayışında ve sorumluluğundadırlar.

-Tüketici hak ve menfaatlerinin korunduğu bir sistemi sağlar ve uyarlar.

-Üyelerin veya üye çalışanlarının, özel ya da resmi kuruluşlardan bağımsız olarak uymakla yükümlü olduğu Türk Yasa ve mevzuatına uymayan ya da aykırılık oluşturan  eylem, hareket, uygulama ve aykırılıklara kesinlikle karşıdırlar.

-Kamu ya da özel kuruluş çalışanları ile yasa ve etik dışı akçeli ilişkilere kesin bir şekilde karşı çıkarlar.

-Derneğin ve Üyelerin ve genel olarak sektörün çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda gizlilik kuralları kanunî zorunluluklar ve rekabet hukuku kuralları gözetilerek uygulanır

-Rekabet kural ve koşullarını ilke olarak kabul etmiş ve sektörün tüm oyuncuları bu konuda adil ticari rekabeti korumaya kendilerini adamışlardır.

-Peşin hüküm ve anlayışların karşısında yer alır ve davranırlar, gerçeklere ve bilimselliğe bağlılık, tarafsızlık ve dürüstlük ilkeleri ile davranmayı peşinen kabul ederler.

-Gerek kendi çalışanları, gerek yerel halk ve gerekse tüm kamuoyunun  sağlığının ve güvenliğinin korunmasının sağlanması konusunda,  Sektör faaliyetleri nedeniyle olası çevresel faktörlerden etkilenmemeleri prensibini  peşinen kabul ederler.

– Çevrenin olası kirlenmesinin önlenmesi adına; ulusal ve uluslararası yasa ve kurallara uyar, dizayn, üretim, planlama , satış ve satış sonrası aşamalarda çalışmalar yapar, yürütülen projelere katkıda bulunur.

Yukarıda sayılan ya da sayılmayan etik kural ve kaidelere uymak ve takip etmek, LASİD/ Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği ve üyelerinin temel görevi ve anlayışı olup, LASİD ve Üyeleri bu konuda gerektiğinde toplumu, bireyleri, resmi kurum ve kuruluşları uyarır, önlem alınmasına yardım ederler.